Walter Merckx Website

The best is yet to come

Huise ... Kruishoutem … Lede … Lozer … Marolle … Nokere … Ouwegem …Wannegem … Zingem

Adieu Zingem, adieu Kruishoutem, welkom Kruisem

Het verstandshuwelijk tussen Zingem en Kruishoutem werd voorafgegaan door een nogal turbulente verlovingsperiode, maar uitendelijk hebben beide partners mekaar toch gevonden in een gezamenlijk ambitieus project.
Tegenstanders van de fusie en de politieke oppositie zullen het de nieuwe ploeg niet makkelijk maken, rustige wittebroodsweken zitten er niet in.
Alléén maar te hopen dat de platte discussie over het Kruishoutemse huisvuil geen voorbode is van wat we de volgende zes jaar nog mogen verwachten.
Wederzijds respect tussen beleid en oppositie met ruimte voor dialoog en overleg is waar de inwoners van Kruisem op hopen, geen polemieken en oeverloze pingpong spelletjes via de sociale media.
Wij wensen het nieuwe Kruisem alvast een behouden vaart.

Nieuwe "De Gavers" plechtig ingehuldigd.

Stacks Image 29
Stacks Image 31
Stacks Image 33
Foto's uit Het Laatste Nieuws en Nieuwsblad maandag 27 juni.
In heraangelegde wijk De Gavers stroomt nog amper regenwater weg: “We laten het ter plaatse infiltreren in bloemenrijke wadi’s”
KRUISEM/OUWEGEMIn de Kruisemse deelgemeente Ouwegem is de vernieuwing van de wijk De Gavers achter de rug. Het project is vrij opmerkelijk: de heraanleg is zo gebeurd dat regenwater er nog amper wegstroomt, maar in de bodem dringt. Met een spleciale receptie aangeboden door de Gemeente is de hernieuwde straat zaterdag ll plechtig ingehuldigd.

In De Gavers heeft de gemeente niet alleen de straat en de riolering aangepakt: ze maakte er ook een project van vergroening en ontharding van. De gemeente legde in de wijk een gescheiden riolering aan, waardoor al het afvalwater naar een zuivering gaat. Dat gebeurt vandaag bij elke heraanleg van rioleringen. Maar in De Gavers ging het gemeentebestuur van Kruisem nadrukkelijk een stap verder op vlak van infiltratie van regenwater. Dat vloeit niet langer weg in afvoerbuizen, maar kan de grond indringen.

“Zo bestrijden we droogte en lage grondwaterstanden. Daarom legden we dus een gescheiden riolering aan en koppelden we alle woningen af.
Concreet betekent dit dat alle woningen gescheiden werden aangesloten.
De aannemer organiseerde dat zodanig dat het regenwater op privaat domein infiltreert. Op die manier proberen we elke regendruppel ter plaatse te houden”, legt schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) uit.
De vernieuwde wijk is opmerkelijk rijk aan bloemen. “De bodem en de open ruimte vervullen veel functies die het ecologisch evenwicht in stand houden. Als een verharding de bodem afdicht, gaan al die functies verloren. In het kader van de klimaatverandering willen we de functies van de bodem en de open ruimte behouden door onze bodem zo weinig mogelijk af te dichten”, motiveert Bothuyne de keuze.
Voor de werken kende deze straat een verharde oppervlakte van 3.180 vierkante meter. Na de werken is slechts nog 2.785 vierkante meter verhard, waarvan 240 vierkante meter in grasdallen. Er werd dus 635 vierkante meter onthard.
Naast de rijweg hebben zijn zogenaamde wadi’s aangelegd. Een wadi is een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. “Daarbij is gekozen voor een onderhoudsvriendelijke en groene invulling met de aanplant van een bloemenmengsel. Dit zijn sierlijke plantensoorten die wisselende omstandigheden goed aankunnen. Ze verdragen goed relatief droge plaatsen en kunnen sporadisch nat staan”, legt de schepen uit.
De kostprijs van deze herinrichting bedraagt 750.000 euro waarvan 263.000 euro gesubsidieerd werd.
Voor de opmaak en de uitvoering van de plannen had de gemeente ruim overleg gepleegd met de buurtbewoners. “Voor de werkzaamheden zijn gestart, waren er drie inspraakvergaderingen. Dat de bewoners tevreden zijn met hun resultaat, bleek op het wijkfeest dat ze naar aanleiding van de feestelijke inhuldiging van hun vernieuwde wijk organiseerden. (bron: HLN)

Vernieuwde De Gavers plechtig ingehuldigd.
Gemeentebestuur en buurtbewoners huldigen vernieuwde straat in met receptie en buurtfeest.
Vernieuwde straat houdt elke regendruppel ter plaatse: “Ontharding meer dan ooit belangrijk”
De vernieuwde straat De Gavers in de Kruisemse deelgemeente Ouwegem is door het gemeentebestuur en de buurtbewoners ingehuldigd. De straat kreeg, naast een gescheiden riolering, ook plantvakken en een nieuwe wegdek. Er is bijzondere aandacht besteed aan ontharding. Aan de heraanleg hangt een prijskaartje van 750.000 euro, waarvan 263.000 gesubsidieerd. (bron Nieuwsblad)